Browsing by Author Han, Hau-Vei

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Nov-2013Advantages of Blue LEDs With Graded-Composition AlGaN/GaN Superlattice EBLLin, Bing-Cheng; Chen, Kuo-Ju; Han, Hau-Vei; Lan, Yu-Pin; Chiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Shih, Min-Hsiung; Lee, Po-Tsung; Kuo, Hao-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
1-Jan-2016Colloidal Quantum Dot Enhanced Dual-Junction Tandem Solar CellsHsu, Shun-Chieh; Kao, Yu-Cheng; Han, Hau-Vei; Kuo, Hao-Chung; Horng, Ray-Hua; Lin, Chien-Chung; 光電系統研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Photonics
10-Mar-2014Compound biomimetic structures for efficiency enhancement of Ga0.5In0.5P/GaAs/Ge triple-junction solar cellsHung, Mu-Min; Han, Hau-Vei; Hong, Chung-Yu; Hong, Kuo-Hsuan; Yang, Tung-Ting; Yu, Peichen; Wu, Yu-Rue; Yeh, Hong-Yih; Huang, Hong-Cheng; 光電工程學系; Department of Photonics
2013Dandelion-shaped nanostructures for enhancing omnidirectional photovoltaic performanceKuo, Shou-Yi; Hsieh, Ming-Yang; Han, Hau-Vei; Lai, Fang-I; Tsai, Yu-Lin; Yang, Jui-Fu; Chuang, Tsung-Yeh; Kuo, Hao-Chung; 電子物理學系; 光電工程學系; Department of Electrophysics; Department of Photonics
1-Mar-2014The Effect of CdS QDs Structure on the InGaP/GaAs/Ge Triple Junction Solar Cell EfficiencyChung, Chen-Chen; Tran, Binh Tinh; Han, Hau-Vei; Ho, Yen-Teng; Yu, Hung-Wei; Lin, Kung-Liang; Nguyen, Hong-Quan; Yu, Peichen; Kuo, Hao-Chung; Chang, Edward Yi; 材料科學與工程學系; 光電工程學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Photonics
3-Dec-2012Efficiency and droop improvement in green InGaN/GaN light-emitting diodes on GaN nanorods template with SiO2 nanomasksLin, Da-Wei; Lee, Chia-Yu; Liu, Che-Yu; Han, Hau-Vei; Lan, Yu-Pin; Lin, Chien-Chung; Chi, Gou-Chung; Kuo, Hao-Chung; 光電系統研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Photonics
2013Efficiency enhancement of InGaN/GaN multiple quantum well solar cells using CdS quantum dots and distributed Bragg reflectorsTsai, Yu-Lin; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Chen, Hsin-Chu; Chen, Kuo-Ju; Lai, Wei-Chi; Sheu, Jin-Kong; Lai, Fang-I; Yu, Peichen; Kuo, Hao-Chung; 光電工程學系; Department of Photonics
2013Embedded InN Dot-Like Structure within InGaN Layers Using Gradient-Indium Content in Nitride-Based Solar CellHsu, Lung-Hsing; Lin, Chien-Chung; Tan, Ming-Hsuan; Yeh, Yun-Ling; Lin, Da-Wei; Han, Hau-Vei; Kuo, Hao-Chung; 照明與能源光電研究所; Institute of Lighting and Energy Photonics
1-Jan-2014Embedded InN Dot-Like Structures with Modulating Growth Temperature in Nitride-Based Solar CellHsu, Lung-Hsing; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Lin, Da-Wei; Kuo, Hao-Chung; 光電系統研究所; 照明與能源光電研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Institute of Lighting and Energy Photonics; Department of Photonics
1-Jan-2014Enhance Current Density and Power Conversion Efficiency in Solar Cells by Using Luminescent Downshifting PhosphorsHan, Hau-Vei; Lin, Chien-Chung; Lin, Wein-Yi; Tsai, Yu-Lin; Shen, Tien-Lin; Kuo, Hao-Chung; Yu, Peichen; 光電系統研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Photonics
2013Enhanced broadband and omnidirectional performance of Cu(In,Ga)Se-2 solar cells with ZnO functional nanotree arraysHsieh, Ming-Yang; Kuo, Shou-Yi; Han, Hau-Vei; Yang, Jui-Fu; Liao, Yu-Kuang; Lai, Fang-I; Kuo, Hao-Chung; 電子物理學系; 光電工程學系; Department of Electrophysics; Department of Photonics
1-Apr-2014Enhanced light harvesting of nitride-based nanopillars covered with ZnO using indium-tin oxide nanowhiskersHsu, Lung-Hsing; Lin, Chien-Chung; Lee, Hsin-Ying; Huang, Jhih-Kai; Han, Hau-Vei; Tsai, Yu-Lin; Yu, Peichen; Kuo, Hao-Chung; Lee, Ching-Ting; 光電系統研究所; 照明與能源光電研究所; Institute of Photonic System; Institute of Lighting and Energy Photonics
1-Dec-2014Enhanced photocurrent of a nitride-based photodetector with InN dot-like structuresHsu, Lung-Hsing; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Lin, Da-Wei; Lo, Yen-Hua; Hwang, Yi-Chia; Kuo, Hao-Chung; 光電系統研究所; 照明與能源光電研究所; 光電工程學系; 光電工程研究所; Institute of Photonic System; Institute of Lighting and Energy Photonics; Department of Photonics; Institute of EO Enginerring
1-Sep-2012Enhancement of power conversion efficiency in GaAs solar cells with dual-layer quantum dots using flexible PDMS filmChen, Hsin-Chu; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Chen, Kuo-Ju; Tsai, Yu-Lin; Chang, Yi-An; Shih, Min-Hsiung; Kuo, Hao-Chung; Yu, Peichen; 光電系統研究所; Institute of Photonic System
1-Jan-2016Excellent Color Quality of White-Light-Emitting Diodes by Embedding Quantum Dots in Polymers MaterialLin, Huang-Yu; Wang, Sheng-Wen; Lin, Chien-Chung; Chen, Kuo-Ju; Han, Hau-Vei; Tu, Zong-Yi; Tu, Hsien-Hao; Chen, Teng-Ming; Shih, Min-Hsiung; Lee, Po-Tsung; Chen, Huang-Ming Philip; Kuo, Hao-Chung; 光電系統研究所; 應用化學系; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Applied Chemistry; Department of Photonics
1-Jan-2016The External Light Trapping Using Down-Conversion Polymer and Diffuse Trench ReflectorsLin, Albert; Han, Hau-Vei; Huang, Chien-Yao; Chen, Bo-Ruei; Fu, Sze Ming; Zhong, Yan Kai; Kao, Ming-Hsuan; Shen, Chang-Hong; Shieh, Jia-Min; Lin, Chien-Chung; Kuo, Hao-Chung; Tseng, Tseung Yuen; 光電系統研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
10-Feb-2014Flexible-textured polydimethylsiloxane antireflection structure for enhancing omnidirectional photovoltaic performance of Cu(In,Ga)Se-2 solar cellsKuo, Shou-Yi; Hsieh, Ming-Yang; Han, Hau-Vei; Lai, Fang-I; Chuang, Tsung-Yeh; Yu, Peichen; Lin, Chien-Chung; Kuo, Hao-Chung; 光電系統研究所; 電子物理學系; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electrophysics; Department of Photonics
1-Jan-2012High Efficiency GaN-based Light Emitting Diodes with Embedded Air Voids/SiO2 NanomasksChiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Lin, Da-Wei; Chen, Yan-Hao; Liu, Che-Yu; Lan, Yu-Pin; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; Yen, Chun Chang; 光電系統研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Institute of Photonic System; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
3-Feb-2012High efficiency GaN-based light-emitting diodes with embedded air voids/SiO(2) nanomasksChiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Liu, Che-Yu; Chen, Yan-Hao; Lan, Yu-Pin; Yu, Peichen; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics
3-Feb-2012High efficiency GaN-based light-emitting diodes with embedded air voids/SiO2 nanomasksChiu, Ching-Hsueh; Lin, Chien-Chung; Han, Hau-Vei; Liu, Che-Yu; Chen, Yan-Hao; Lan, Yu-Pin; Yu, Peichen; Kuo, Hao-Chung; Lu, Tien-Chang; Wang, Shing-Chung; Chang, Chun-Yen; 光電系統研究所; 電子工程學系及電子研究所; 光電工程學系; 光電工程研究所; Institute of Photonic System; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics; Department of Photonics; Institute of EO Enginerring