Browsing by Author Juang, Jenh-Yih

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 148  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Feb-2019Annealing-Driven Microstructural Evolution and Its Effects on the Surface and Nanomechanical Properties of Cu-Doped NiO Thin FilmsWang, San-Ho; Jian, Sheng-Rui; Chen, Guo-Ju; Cheng, Huy-Zu; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
2009a軸取向正交結構鎦錳氧薄膜之磁性與電性研究黃彥智; Huang, Yan-Jhih; 莊振益; Juang, Jenh-Yih; 電子物理系所
30-Jan-2008Berkovich nanoindentation and deformation mechanisms in GaN thin filmsTsai, Chien-Huang; Jian, Sheng-Rui; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
21-Aug-2014Broadband antireflection and field emission properties of TiN-coated Si-nanopillarsChang, Yuan-Ming; Ravipati, Srikanth; Kao, Pin-Hsu; Shieh, Jiann; Ko, Fu-Hsiang; Juang, Jenh-Yih; 材料科學與工程學系; 電子物理學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Electrophysics
5-Apr-2017Broadband Omnidirectional Light Trapping in Gold-Decorated ZnO Nanopillar ArraysChang, Yuan-Ming; Lin, Man-Ling; Lai, Tung-Yen; Chen, Chang-Hung; Lee, Hsin-Yi; Lin, Chih-Ming; Wu, Yew-Chung Sermon; Lin, Yen-Fu; Juang, Jenh-Yih; 材料科學與工程學系; 電子物理學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Electrophysics
11-Apr-2013Complex Oxide-Noble Metal Conjugated NanoparticlesGuo, Jun-Ling; Chiou, Yao-De; Liang, Wen-I; Liu, Heng-Jui; Chen, Ying-Jiun; Kuo, Wei-Cheng; Tsai, Chih-Ya; Tsai, Kai-An; Kuo, Ho-Hung; Hsieh, Wen-Feng; Juang, Jenh-Yih; Hsu, Yung-Jung; Lin, Hong-Ji; Chen, Chien-Te; Liao, Xue-Pin; Shi, Bi; Chu, Ying-Hao; 材料科學與工程學系; 電子物理學系; 光電工程學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Electrophysics; Department of Photonics
21-Mar-2017A Comprehensive Study of One-Step Selenization Process for Cu(In1-xGax) Se-2 Thin Film Solar CellsChen, Shih-Chen; Wang, Sheng-Wen; Kuo, Shou-Yi; Juang, Jenh-Yih; Lee, Po-Tsung; Luo, Chih Wei; Wu, Kaung-Hsiung; Kuo, Hao-Chung; 電子物理學系; 光電工程學系; 光電工程研究所; Department of Electrophysics; Department of Photonics; Institute of EO Enginerring
1-Feb-2008Cross-sectional transmission electron microscopy observations of structural damage in Al(0.16)Ga(0.84)N thin film under contact loadingJian, Sheng-Rui; Juang, Jenh-Yih; Lai, Yi-Shao; 電子物理學系; Department of Electrophysics
7-Jul-2007Cross-sectional transmission electron microscopy observations on the Berkovich indentation-induced deformation microstructures in GaN thin filmsChien, Chi-Hui; Jian, Sheng-Rui; Wang, Chung-Ting; Juang, Jenh-Yih; Huang, J. C.; Lai, Yi-Shao; 電子物理學系; Department of Electrophysics
2015C軸取向正交結構鎦鐵氧薄膜之磁性與電特性分析劉進廷; Liou, Jing-Ting; 莊振益; Juang, Jenh-Yih; 電子物理系所
25-Feb-2018The deformation behavior and fracture toughness of single crystal YSZ(111) by indentationYen, Cheng-Yo; Jian, Sheng-Rui; Tseng, Yu-Chin; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
1-Aug-2018Deformation behaviors of Au nanotubes under torsion by molecular dynamics simulationsHwang, Yeong-Maw; Pan, Cheng-Tang; Lu, Ying-Xu; Jian, Sheng-Rui; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
8-Oct-2012Deformation behaviors of InP pillars under uniaxial compressionJian, Sheng-Rui; Sung, T. -H.; Huang, J. C.; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
15-Feb-2014Deformation mechanisms in ultrahigh-strength and high-ductility nanostructured FeMnAlC alloyLin, Chih-Lung; Chao, Chuen-Guang; Juang, Jenh-Yih; Yang, Jenn-Ming; Liu, Tzeng-Feng; 材料科學與工程學系; 電子物理學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Electrophysics
5-Jul-2019Deviatoric deformation kinetics in high entropy alloy under hydrostatic compressionHuang, E-Wen; Lin, Chih-Ming; Juang, Jenh-Yih; Chang, Yao-Jen; Chang, Yuan-Wei; Wu, Chan-Sheng; Tsai, Che-Wei; Yeh, An-Chou; Shieh, Sean R.; Wang, Ching-Pao; Chuang, Yu-Chun; Liao, Yen-Fa; Zhang, Dongzhou; Huang, Tony; Tu-Ngoc Lam; Chen, Yi-Hung; 材料科學與工程學系; 電子物理學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Electrophysics
3-Jan-2011Discharge and photo-luminance properties of a parallel plates electron emission lighting deviceLi, Chia-Hung; Liu, Ming-Chung; Chiang, Chang-Lin; Li, Jung-Yu; Chen, Shih-Pu; Hsieh, Tai-Chiung; Chou, Yen-I; Lin, Yi-Ping; Wang, Po-Hung; Chun, Ming-Shin; Zeng, Hui-Kai; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
1-Sep-2013Dislocation Energetics and Pop-Ins in AlN Thin Films by Berkovich NanoindentationJian, Sheng-Rui; Tseng, Yu-Chin; Teng, I-Ju; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
1-Jan-2020The Effect of Vapor Transport Annealing on FeSe Films Deposited on 2D MaterialFitriyah, Nurul; Hong, Ten-Her; Duy, Ha Thai; Mi, Juinn-Wei; Hsiao, Yen-Fu; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
1-Nov-2012The effects of annealing temperature and sputtering power on the structure and magnetic properties of the Co-Fe-Zr-B thin filmsChen, Guo-Ju; Jian, Sheng-Rui; Jang, Jason Shian-Ching; Shih, Yung-Hui; Chen, Yuan-Tsung; Jen, Shien-Uang; Juang, Jenh-Yih; 電子物理學系; Department of Electrophysics
15-Sep-2011Effects of Cr doping on physical properties of amorphous In-Ga-Zn-O filmsLiu, Shiu-Jen; Su, Shih-Hao; Fang, Hau-Wei; Hsieh, Jang-Hsing; Juang, Jenh-Yih; 材料科學與工程學系; 電子物理學系; Department of Materials Science and Engineering; Department of Electrophysics