Browsing by Author Ren, Jian-Wei

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
1986VLSI 陣列編譯器之設計與實現黃柏川; Huang, Bo-Chuan; 任建葳; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1983一個混成積體電路自動圖形佈局產生程式魏志展; Wei, Zhi-Zhan; 沈文仁; 任建葳; Shen, Wen-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1995低功率內嵌式簡化指令集處理器設計陳振敏; Chen, Zhen-Min; 任建葳; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1987多功能VLSI陣列處理機之再組高政平; Gao, Zheng-Ping; 任建葳; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1989多功能陣列處理器設計單福峰; Shan, Fu-Feng; 任建葳; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1982建立於HP 9845 上的元件測試及特性分析系統朱元華; Zhu, Yuan-Hua; 李崇仁; 任建葳; Li, Chong-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1986心脈式陣列系統之合成許錫淵; Xu, Xi-Yuan; 任建葳; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1983林格──一個專為金氧半數位積體電路設計的邏輯/ 時序模擬器林吉聰; Lin, Ji-Cong; 任建葳; 李崇仁; Ren, Jian-Wei; Li, Chong-Ren; 電子研究所
1982橢圓儀與光譜儀在複晶矽厚度測量上之應用蘇啟孟; Su, Qi-Meng; 李崇仁; 任建葳; Li, Chong-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1983符號佈局系統之設計與製作李宗琨; Li, Zong-Kun; 沈文仁; 任建葳; Shen, Wen-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1985設計與製作一個利用個人電腦為基礎的低成本通用型數位積體電路測試機林功藝; Lin, Gong-Yi; 沈文仁; 李崇仁; 任建葳; Shen, Wen-Ren; Li, Chong-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1982逆偏壓下之金屬-絕緣層-半導體結構任建葳; Ren, Jian-Wei; 李崇仁; Li, Chong-Ren; 電子研究所
1983金氧半場效應電晶體之時序模擬器周世傑; Zhou, Shi-Jie; 李崇仁; 任建威; Li, Chong-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1982金氧半電晶體之薄閘極氧化層的製作與特性分析何昭煌; He, Zhao-Huang; 李崇仁; 任建葳; Li, Chong-Ren; Ren, Jian-Wei; 電子研究所
1986陣列處理器的再組與開關設計黃建仁; Huang, Jian-Ren; 任建葳; Ren, Jian-Wei; 電子研究所